Phân biệt to và in order to

” TO ” được dùng mang nghĩa ” để ( mà ) ” vậy tại sao còn dùng ” IN ORDER TO ” ?

Vì chúng khác nhau về nghĩa mà ít khi các bạn nhận ra, xét 2 ví dụ sau:

I come here in order not to meet him.

I come here not to meet him .

Có vẻ cả hai đều đồng nghĩa nhưng thật ra 2 câu này mang nghĩa khác nhau hoàn toàn :

I come here in order not to meet him = Tôi đến đây để không gặp anh ta => Tôi trốn anh ta.I come here not to meet him = Tôi đến đây không phải để gặp anh ta
=> Mà để làm chuyện khác.

Đánh Giá
Tạ Trung Tín
Tạ Trung Tínhttps://azthing.net/author/tintatrung/
"Be Good, and you shall see good in everything and everyone and even in yourself". Mình thích học & chia sẻ cho mọi người. Mong các bài Post của mình hữu ích cho bạn.
Bài viết mới
Cùng chuyên mục