More

  Kế 7: Sấn Hoả Đả Kiếp | Thừa Nước Đục Thả Câu | Binh Pháp Tôn Tử

  |

  views

  and

  comments

  {Kế 7} Sấn hỏa đả kiếp (Theo lửa mà hành động)

  Kế “Sấn hỏa đả kiếp” là lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn.

  Có hai loại “Sấn hỏa đả kiếp”: Một là theo lửa để mà đánh cướp. Hai là chính ta phóng hỏa mà đánh cướp.

  Theo lửa tức là thừa lúc người ở trong cơn nguy biến mà ta quấy hỗn loạn thêm.

  Phóng hỏa tức là chính ta gây ra sự hỗn loạn mà thực hiện theo ý muốn của ta.

  Theo lửa hay phóng hỏa cùng đi chung vào một mục đích là đánh địch và đoạt của địch để tạo cơ hội cho ta.

  Theo lửa thì dựa vào thời cơ sẵn có.

  Phóng hỏa thì tự ta tạo ra thời cơ.

  Không thể phê phán theo lửa hay phóng hỏa, cái nào hay, cái nào dở, cái nào tốt, cái nào xấu, vì cả hai giống như một sự biến ảo giữa không khí và nước.

  Trong sử sách, người ta thấy tay phóng hỏa giỏi là Trương Nghi. Một mình Trương Nghi đã phá tan thế hợp tung bằng cách dối Tề, lừa Triệu, dọa Ngụy, thuyết Yên, bịp Sở.

  Trương Nghi thật là con người có cái lưỡi bằng lửa thiêu đốt cả sáu nước, dựngthành cơ nghiệp thống nhất cho nhà Tần.

  Khổng Minh tuy là một nhà chính trị lỗi lạc tài tình, nhưng cái thế của ông ngay từ đầu chỉ là cái thế phải theo lửa để gây vốn: Lưu Bị bị Tào Tháo đánh chạy đến cùng đường, Khổng Minh đành tính kế nương nhờ Tôn Quyền rồi ăn theo cuộc chiến tranh Nam – Bắc, ăn theo trận Xích Bích để cướp Kinh Châu.

  “Sấn hỏa đả kiếp” đòi hỏi một khả năng hành động mau lẹ như con ó bắt mồi.

  DIỄN GIẢI THÊM

  Sấn hoả đả kiếp tương tự: mượn gió bẻ măng; thừa nước đục thả câu; nước đục béo cò; nhân cháy nhà, đến hôi của.

  1/Biết tận dụng theo thời, theo thế, theo sóng, theo gió, theo trend, theo mốt mà tạo lợi thế cho mình.

  2/Biết tạo thời, tạo thế, tạo sóng, tạo gió, tạo trend, tạo mốt mà có lợi cho mình.

  3/Luôn biết nắm bắt thời cơ mọi lúc, mọi nơi, không có thì tạo cho có.

  4/Hình tượng kế này là lửa & đốt, tức là bản chất kế này nghiêng về tạo bất lợi cho đối thủ, biết tận dụng thời thế, tình hình mà làm suy yếu đối thủ.

  Đánh Giá
  Share this
  Tags

  Bài viết ngẫu nhiên

  Cách cài đặt Google Drive trên Mac

  Cài đặt Google Drive trên Mac để có trải nghiệm tốt nhất khi kết hợp các lưu trữ trên máy & trên Google Drive.Google...

  Extra theme: Tắt đánh giá ngôi sao

  Đánh giá ngôi sao (star rating) mặc định của theme Extra khá đẹp, nhưng đôi khi bạn lại không dùng đến, như mình thích...

  Cái giá của mọi thứ

  Cái giá của chần chừ chính là mất mát.Cái giá của thành công chính là đã trải qua nhiều lần thất bại.Cái giá của...

  Bài viết mới

  Cùng chuyên mục