More

  Từ Vựng

  Category

  Anytime hay any time? Khác nhau như thế nào?

  Về nghĩaAnytime (1 từ) & Any time (2 từ) về cơ bản 2 từ này có nghĩa tương đồng nhau ở các ngữ cảnh,...

  Phân biệt Near vs Close

  Nghĩa đen: Near cùng nghĩa với close nói khi nói về khoảng cách vật lý.Nghĩa bóng: dùng close cho mức độ thân thiết trong...

  Phân biệt famous vs infamous

  Infamous không phải là trái nghĩa với famous. Famous là nổi tiếng vì những điều tốt. Infamous là nổi tiếng vì những điều xấu.https://youtube.com/shorts/Uyuf_18eXvw?feature=share

  Phân biệt get on vs get in

  Mẹo đơn giản để sử dụng đúng get on và get in:Get on: nơi có đủ không gian để đứng, đi lại như: xe...

  Phân biệt Maybe vs Perhaps

  Maybe và Perhaps có nghĩa tương tự nhau. 2 từ này chỉ khác nhau ở vị trí trong câu.Maybe: đứng ở đầu câu,...

  Turtle vs Tortoise

  Turtle là rùa biển, Tortoise là rùa cạn. Turtle còn được dùng để nói chung về loài rùa.https://youtube.com/shorts/4f8Ae8lQPjg?feature=share

  Phân biệt beside & besides

  "Beside" là giới từ chỉ vị trí. Beside = next to = bên cạnh, kế bên. ví dụ:There's a nightclub beside our house, so...

  Phân biệt Been và Gone

  BEEN dùng khi ai đó đi xa ( travel ) và đã trở về.GONE dùng khi ai đó đi xa (travel ) nhưng chưa...

  Phân biệt to và in order to

  " TO " được dùng mang nghĩa " để ( mà ) " vậy tại sao còn dùng " IN ORDER TO " ?Vì...

  Phân biệt “Person, Persons, People, Peoples”

  Person là danh từ số ít của người, số nhiều là People, Persons là một dạng số nhiều khác của person nhưng có nghĩa...

  Bài viết ngẫu nhiên

  Kế 10: Đả Thảo Kinh Xà | Kế Hù Doạ | Binh Pháp Tôn Tử

  {Kế 10} Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ)Kế "Đả thảo kinh xà" là đập vào cỏ, làm động cho rắn...

  Kế 9: Tiên Phát Chế Nhân | Tiên Hạ Thủ Vi Cường | Binh Pháp Tôn Tử

  {Kế 9} Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương)"Tiên phát chế nhân" là ra tay trước để dành chiếm...

  Kế 8: Vô Trung Sinh Hữu Trung | Từ Không Thành Có | Binh Pháp Tôn Tử

  Kế "Vô trung sinh hữu" là từ không mà tạo thành có.Thiên hạ không loạn, trật tự không rối thì làm gì có anh...