Phân biệt famous vs infamous

Infamous không phải là trái nghĩa với famous. Famous là nổi tiếng vì những điều tốt. Infamous là nổi tiếng vì những điều xấu.

5/5 - (3 bình chọn)
Tạ Trung Tín
Tạ Trung Tínhttps://azthing.net/author/tintatrung/
"Be Good, and you shall see good in everything and everyone and even in yourself". Mình thích học & chia sẻ cho mọi người. Mong các bài Post của mình hữu ích cho bạn.
Bài viết mới
Cùng chuyên mục