More

  Verb Function (cấu trúc động từ)

  Category

  Bài 6: Làm sao để nói bắt gặp ai đó làm gì trong tiếng Anh? (VF6)

  Trong bài học này, bạn sẽ học 1 cấu trúc giúp diễn tả việc phát hiện, bắt gặp ai đó đang thực hiện hành...

  Bài 5: làm sao để nói buộc, nhờ, giúp, để ai đó làm gì? (VF5)

  Có rất nhiều nội dung bạn diễn đạt hàng ngày trong Tiếng Việt mà không biết nói như thế nào trong Tiếng Anh, một...

  Bài 4: Diễn tả làm gì đó cho ai đó (VF4)

  Làm thế nào để diễn đạt làm cái gì đó cho ai đó trong tiếng Anh? chẳng hạn như tôi đưa cây viết cho...

  Bài 3: Linking Verb là gì? (VF3)

  Chắc hẳn bạn đã tưng nghe qua "Be tính , động trạng" tức là to be sẽ đi với tính từ, trạng từ sẽ...

  Bài 2: Cấu trúc câu cơ bản nhất trong Tiếng Anh (VF 1 & 2)

  Để viết và nói đúng tiếng Anh bạn cần biết cách kết hợp các loại động từ khác nhau với cấu trúc câu đúng....

  Bài 1: tự học tiếng Anh bắt đầu từ đâu?

  Tự học tiếng anh thật sự không khó như bạn nghĩ, nếu bạn đã thử cố gắng nhưng vẫn thất bại, có thể bạn...

  Bài viết ngẫu nhiên

  Kế 10: Đả Thảo Kinh Xà | Kế Hù Doạ | Binh Pháp Tôn Tử

  {Kế 10} Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ)Kế "Đả thảo kinh xà" là đập vào cỏ, làm động cho rắn...

  Kế 9: Tiên Phát Chế Nhân | Tiên Hạ Thủ Vi Cường | Binh Pháp Tôn Tử

  {Kế 9} Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương)"Tiên phát chế nhân" là ra tay trước để dành chiếm...

  Kế 8: Vô Trung Sinh Hữu Trung | Từ Không Thành Có | Binh Pháp Tôn Tử

  Kế "Vô trung sinh hữu" là từ không mà tạo thành có.Thiên hạ không loạn, trật tự không rối thì làm gì có anh...