Anytime hay any time? Khác nhau như thế nào?

Về nghĩa

Anytime (1 từ) & Any time (2 từ) về cơ bản 2 từ này có nghĩa tương đồng nhau ở các ngữ cảnh, nhưng về vị trí trong câu sẽ khác nhau.

Anytime (ADV): đồng nghĩa với whenever là bất cứ khi nào. Vd: Call me anytime/whenever you want: Gọi tôi bất cứ khi nào bạn muốn.

Any time (đứng sau preposition): thường đi với at , có nghĩa là “lúc nào/khi nào”. Vd: Do you have any time to talk today? Bạn có lúc nào rãnh để nói chuyện hôm nay?

Về vị trí trong câu

Do khác nhau về loại từ như đã đề cập ở trên, điểm qua các ví dụ cùng nghĩa sau để hiểu rõ về vị trí dùng trong câu:

 • If you need help, call this number anytime.
 • If you need help, call this number at any time.
 • You can’t just show up anytime—you need an appointment.
 • You can’t just show up at any time—you need an appointment.
 • The flight is expected to land anytime now.
 • The flight is expected to land at any time now.
 • You may hear kids playing at any time of day now that summer vacation has started.
 • You may hear kids playing anytime now that summer vacation has started.
 • Anytime you’re around, call me and we’ll hang out.
 • Any time is a good time for tea.
 • I can drink tea anytime.
 • Anytime I see Kate, she’s reading a book.
 • Dave: “Thanks for helping me with the repairs.” Sarah: “Any time! I enjoy it.”

Nguồn tham khảo: Video: Antonio Parlati, Dictionary.com

5/5 - (3 bình chọn)
Tạ Trung Tín
Tạ Trung Tínhttps://azthing.net/author/tintatrung/
"Be Good, and you shall see good in everything and everyone and even in yourself". Mình thích học & chia sẻ cho mọi người. Mong các bài Post của mình hữu ích cho bạn.
Bài viết mới
Cùng chuyên mục