More

  Anytime hay any time? Khác nhau như thế nào?

  |

  views

  and

  comments

  Về nghĩa

  Anytime (1 từ) & Any time (2 từ) về cơ bản 2 từ này có nghĩa tương đồng nhau ở các ngữ cảnh, nhưng về vị trí trong câu sẽ khác nhau.

  Anytime (ADV): đồng nghĩa với whenever là bất cứ khi nào. Vd: Call me anytime/whenever you want: Gọi tôi bất cứ khi nào bạn muốn.

  Any time (đứng sau preposition): thường đi với at , có nghĩa là “lúc nào/khi nào”. Vd: Do you have any time to talk today? Bạn có lúc nào rãnh để nói chuyện hôm nay?

  Về vị trí trong câu

  Do khác nhau về loại từ như đã đề cập ở trên, điểm qua các ví dụ cùng nghĩa sau để hiểu rõ về vị trí dùng trong câu:

  • If you need help, call this number anytime.
  • If you need help, call this number at any time.
  • You can’t just show up anytime—you need an appointment.
  • You can’t just show up at any time—you need an appointment.
  • The flight is expected to land anytime now.
  • The flight is expected to land at any time now.
  • You may hear kids playing at any time of day now that summer vacation has started.
  • You may hear kids playing anytime now that summer vacation has started.
  • Anytime you’re around, call me and we’ll hang out.
  • Any time is a good time for tea.
  • I can drink tea anytime.
  • Anytime I see Kate, she’s reading a book.
  • Dave: “Thanks for helping me with the repairs.” Sarah: “Any time! I enjoy it.”

  Nguồn tham khảo: Video: Antonio Parlati, Dictionary.com

  5/5 - (3 bình chọn)
  Share this
  Tags

  Bài viết ngẫu nhiên

  Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống

  Ly nước của bạn đang cạn một nửa hay đầy một nửa? Cách bạn trả lời câu hỏi lâu đời này phản ánh cách...

  Kế 1: Dương Đông Kích Tây | Binh Pháp Tôn Tử

  {Kế 1}: Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương)Diễn nghĩaKế "Dương đông kích tây" là reo hò giả vờ như thật sự...

  Phong cách lãnh đạo Jeff Bezos | Công thức lãnh đạo xây dựng Amazon

  CEO Amazon – tỷ phú Jeff Bezos chính là người sáng lập và điều hành Amazon từ một trang Web bán sách online trở thành một...

  Bài viết mới

  Cùng chuyên mục