More

  Anytime hay any time? Khác nhau như thế nào?

  |

  views

  and

  comments

  Về nghĩa

  Anytime (1 từ) & Any time (2 từ) về cơ bản 2 từ này có nghĩa tương đồng nhau ở các ngữ cảnh, nhưng về vị trí trong câu sẽ khác nhau.

  Anytime (ADV): đồng nghĩa với whenever là bất cứ khi nào. Vd: Call me anytime/whenever you want: Gọi tôi bất cứ khi nào bạn muốn.

  Any time (đứng sau preposition): thường đi với at , có nghĩa là “lúc nào/khi nào”. Vd: Do you have any time to talk today? Bạn có lúc nào rãnh để nói chuyện hôm nay?

  Về vị trí trong câu

  Do khác nhau về loại từ như đã đề cập ở trên, điểm qua các ví dụ cùng nghĩa sau để hiểu rõ về vị trí dùng trong câu:

  • If you need help, call this number anytime.
  • If you need help, call this number at any time.
  • You can’t just show up anytime—you need an appointment.
  • You can’t just show up at any time—you need an appointment.
  • The flight is expected to land anytime now.
  • The flight is expected to land at any time now.
  • You may hear kids playing at any time of day now that summer vacation has started.
  • You may hear kids playing anytime now that summer vacation has started.
  • Anytime you’re around, call me and we’ll hang out.
  • Any time is a good time for tea.
  • I can drink tea anytime.
  • Anytime I see Kate, she’s reading a book.
  • Dave: “Thanks for helping me with the repairs.” Sarah: “Any time! I enjoy it.”

  Nguồn tham khảo: Video: Antonio Parlati, Dictionary.com

  5/5 - (3 bình chọn)
  Share this
  Tags

  Bài viết ngẫu nhiên

  Tại sao kim cương lại đắt tiền? Giá trị của kim cương là gì?

  Không phải tất cả các loại đá được tìm thấy đều hiếm, những loại đá được sử dụng làm đồ trang sức thì rất...

  Phân biệt to và in order to

  " TO " được dùng mang nghĩa " để ( mà ) " vậy tại sao còn dùng " IN ORDER TO " ?Vì...

  Tất cả hình dạng (Shape) của Kim Cương

  Hình dạng kim cương (Shape) dùng để chỉ kiểu dáng của một viên kim cương và thường là một trong những thuộc tính đầu...

  Bài viết mới

  Cùng chuyên mục