More

  Phân biệt Maybe vs Perhaps

  |

  views

  and

  comments

  Maybe và Perhaps có nghĩa tương tự nhau. 2 từ này chỉ khác nhau ở vị trí trong câu.

  • Maybe: đứng ở đầu câu, cuối câu.
  • Perhaps: đứng ở đầu, giữa & cuối câu.
  • Ngoài ra, perhaps formal hơn.

  ví dụ:

  • As you perhaps know (đúng).
  • As you maybe know (sai).
  Đánh Giá
  Share this
  Tags

  Bài viết ngẫu nhiên

  Chúng ta cần học gì từ chú chó của mình?

  Tôi là bác sĩ thú y và được mời đến khám bệnh cho Belker, chú chó 10 tuổi thuộc giống Irish Wolfhound. Vợ chồng...

  Kế 4: Minh Tri Cố Muội | Kế Giả Ngu | Binh Pháp Tôn Tử

  {Kế 4} Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết)Kế "Minh tri cố muội" là biết thật rõ chuyện đấy, nhưng...

  Bí quyết giới làm ăn

  1. Buôn bán làm ăn, lịch sử cổ kim không ai qua Lã Bất Vi. Thời nhỏ, ông đọc sách nhiều, tích luỹ ngôn...

  Bài viết mới

  Cùng chuyên mục