Cách thay đổi thư mục mặc định trong Finder trên máy Mac

Mỗi khi bạn khởi chạy một cửa sổ mới trong Finder, mặc định hiển thị là Recents. Đây là cách thay đổi.

Biểu tượng Finder nằm ở cạnh trái của Dock máy Mac của bạn. Nếu bạn thường mở Finder để truy cập bất kỳ thư mục nào khác, như Downloads hoặc Documents, bạn có thể dễ dàng đặt thư mục đó làm mặc định thay thế.

Sử dụng Finder Preferences để đổi thư mục mặc định

  1. Click icon Finder và nhấn ⌘ + dấu phẩy (,) để mở preferences. Hoặc nhấp vào Finder ở top menu & chọn Preferences
  2. Trong tab General, click menu xỗ xuống New Finder windows show
  3. Chọn thư mục muốn chọn làm mặc định mới: DesktopDocuments, or iCloud Drive. Hoặc Other, để chọn thư mục khác, và click Choose.
Cách thay đổi thư mục mặc định trong Finder trên máy Mac

Từ bây giờ, bất cứ khi nào bạn mở một cửa sổ Finder mới, nó sẽ luôn mở thư mục bạn đã chọn thay vì mở thư mục Recents.

Đánh Giá
Tạ Trung Tín
Tạ Trung Tínhttps://azthing.net/author/tintatrung/
"Be Good, and you shall see good in everything and everyone and even in yourself". Mình thích học & chia sẻ cho mọi người. Mong các bài Post của mình hữu ích cho bạn.
Bài viết mới
Cùng chuyên mục