Hướng dẫn tải Spreadsheet ở chế độ view-only

Hướng dẫn tải Google spreadsheet ở chế độ khoá download cho MacOS & Windows. Cách này cũng hoạt động với các công cụ tài liệu khác của Google như Google Docs.

View-only & Comment only là gì?

Để bảo vệ Spreedsheet, Google cung cấp hai chế độ View-only (Chỉ xem) và Comment only (Chỉ nhận xét). Cả hai chế độ đều vô hiệu hóa bất kỳ tùy chọn tải (download) về máy, có nghĩa là không ai có thể thao tác dữ liệu trong spreadsheet, ngoại trừ tác giả.

chế độ View-only google spreadsheet
chế độ View-only google spreadsheet, tính năng download bị hạn chế

Cách tải Google spreadsheet bị khoá tính năng download

Hướng dẫn tải Spreadsheet ở chế độ view-only
Hướng dẫn tải Spreadsheet ở chế độ view-only

Để làm điều này Bạn có thể xóa tham số kết thúc khỏi chuỗi URL edit?Usp=sharing và thay thế bằng Preview.

URL Gốc:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yYze7z8fOlexxxxxxa4PwtWZNvQTbLfTPIQdo3hMHY/edit?usp=sharing

URL thay đổi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yYze7z8fOlexxxxxxa4PwtWZNvQTbLfTPIQdo3hMHY/Preview
  • Chọn tất cả nội dung trong trang với [Ctrl/Cmd+C].
  • Tạo Spreadsheet mới.
  • Chọn Edit.
  • Dán Paste tất cả nội dung vừa copy vào [Ctrl/Cmd+V].
  • Tải Spreadsheet về như bình thường.

5/5 - (1 bình chọn)
Tạ Trung Tín
Tạ Trung Tínhttps://azthing.net/author/tintatrung/
"Be Good, and you shall see good in everything and everyone and even in yourself". Mình thích học & chia sẻ cho mọi người. Mong các bài Post của mình hữu ích cho bạn.
Bài viết mới
Cùng chuyên mục