Bài 3: Linking Verb là gì? (VF3)

Chắc hẳn bạn đã tưng nghe qua “Be tính , động trạng” tức là to be sẽ đi với tính từ, trạng từ sẽ đi với động từ. Đây là một cách nhớ đơn giản để tránh việc sử dụng từ nhầm lẫn dành cho những người mới bắt đầu học Tiếng Anh. Hôm nay mình xin giới thiệu một cấu trúc đặc biệt ở chỗ các động từ này có thể đi với tính từ và được gọi là động từ liên kết hay Linking Verb.

Verb Function 3 (VF3)

Cấu trúc:


S + Vl + adj.


Chú thích:

 • S = Subject: Chủ ngữ.
 • Vl = Linking Verb: Động từ liên kế.
 • Adj: tính từ.

Nội dung:

Trong Tiếng Anh, bạn hoàn toàn có thể tạo ra một câu văn đúng (correct sentence) với cấu trúc trên, dưới đây là danh sách các động từ liên kết – Linking Verb:

 • Feel: cảm thấy.
 • get/go/become: trở nên.
 • turn: chuyển thành.
 • seem: có vẻ như.
 • sound: nghe như.
 • taste: nếm, có vị.
 • stay: hãy cứ.

Một số câu ví dụ:

 • I feel tired.
 • Stay hungry, stay foolish: hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ (Steve Jobs).
 • Pho tastes great.
 • My girlfriend goes crazy.
 • It seems easy.
 • The plan sounds good.
 • He gets mad.
 • Leaves turn yellow in autumn.

Kết luận

Thay vì dùng to be cho tính từ, giờ đây bạn hãy sử dụng linking verb để diễn đạt ý được phong phú hơn nhé.

Đánh Giá
Tạ Trung Tín
Tạ Trung Tínhttps://azthing.net/author/tintatrung/
"Be Good, and you shall see good in everything and everyone and even in yourself". Mình thích học & chia sẻ cho mọi người. Mong các bài Post của mình hữu ích cho bạn.
Bài viết mới
Cùng chuyên mục

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here