More

  Extra Theme

  Category

  Extra theme: Xoá ô tác giả About the Author

  Trong các bài tương tự, chúng ta phải thêm các đoạn code để thay đổi nhưng đối với tính nắng này, chúng ta có...

  Extra theme: Tắt đánh giá ngôi sao

  Đánh giá ngôi sao (star rating) mặc định của theme Extra khá đẹp, nhưng đôi khi bạn lại không dùng đến, như mình thích...

  Extra Theme: Đổi thông tin copyright của theme

  Không rõ vì sao Extra Theme lại không có tuỳ chọn thay đổi copyright, tuy nhiên, chúng ta có thể làm điều này thủ...

  Extra Theme: Làm ô tìm kiếm ở Secondary Header rộng hơn

  Điều hướng đến Custom CSS bằng cách Extra > Theme Options > General Settings (cuối trang) và chẹn đoạn code sau:/* Set the secondary...

  Extra Theme: Đổi màu ngôi sao đánh giá (Rating Star)

  Extra Theme tích hợp sẵn đánh giá bài viết với biểu tượng “ngôi sao” tròn (rating star) ở cuối mỗi bài đăng. Theo mặc...

  Extra Theme: Đổi màu background title của widget

  Extra Theme chưa bao gồm tùy chọn đặt màu nền (background) trên tiêu đề (title) của widget. do vậy cần phải sử dụng CSS...

  Bài viết ngẫu nhiên

  Kế 10: Đả Thảo Kinh Xà | Kế Hù Doạ | Binh Pháp Tôn Tử

  {Kế 10} Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ)Kế "Đả thảo kinh xà" là đập vào cỏ, làm động cho rắn...

  Kế 9: Tiên Phát Chế Nhân | Tiên Hạ Thủ Vi Cường | Binh Pháp Tôn Tử

  {Kế 9} Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương)"Tiên phát chế nhân" là ra tay trước để dành chiếm...

  Kế 8: Vô Trung Sinh Hữu Trung | Từ Không Thành Có | Binh Pháp Tôn Tử

  Kế "Vô trung sinh hữu" là từ không mà tạo thành có.Thiên hạ không loạn, trật tự không rối thì làm gì có anh...