Phân biệt see, look, watch

Cách phân biệt dễ nhớ & ngắn gọn: see là thấy, look là nhìn, watch là xem.

  • Seethấy vật không chủ động, vật đó lọt vào tầm mắt của bạn.
  • Look (at) là chủ ý nhìn vào vật gì đó.
  • Watchxem vật gì đó đang chuyển động.

Cách dùng:

  • Nếu đang nói về điều gì đó mà mắt bạn quan sát được, hãy dùng see.
  • Nếu bạn đang hướng mắt vào một thứ gì đó, hãy sử dụng look (at).
  • Nếu bạn đang chú ý đến điều gì đó, trong một khoảng thời gian, hãy sử dụng watch.

Ví dụ:

  • I watch TV: Tôi xem chương trình TV.
  • I see a TV: Tôi thấy một cái TV.
  • I look at a TV: Tôi nhìn vào 1 cái TV.

Nguồn tham khảo: learningenglish.voanews.com

Đánh Giá
Tạ Trung Tín
Tạ Trung Tínhttps://azthing.net/author/tintatrung/
"Be Good, and you shall see good in everything and everyone and even in yourself". Mình thích học & chia sẻ cho mọi người. Mong các bài Post của mình hữu ích cho bạn.
Bài viết mới
Cùng chuyên mục