Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu bằng việc dọn giường. “So if want to change a world, start off by making your bed”

Đánh Giá
Tạ Trung Tín
Tạ Trung Tínhttps://azthing.net/author/tintatrung/
"Be Good, and you shall see good in everything and everyone and even in yourself". Mình thích học & chia sẻ cho mọi người. Mong các bài Post của mình hữu ích cho bạn.
Bài viết mới
Cùng chuyên mục